En liten julehilsen fra Stolt Helse

Image

2020 har vært et utfordrende år for alle. For unge, voksne og eldre. For den lille bedriften, og for den store bedriften. For de syke og for de friske.

Vi mennesker er utrolig gode på å takle utfordringer. Likevel vet vi at når utfordringene blir mange, eller for store, kan det bli tøft. Det kan bli vanskelig å håndtere, og mange av oss har opplevd dette i år.

Samtidig vet vi at fellesskap er god medisin når ting er vanskelig. Menneskelige møter fungerer som lim i samfunnet, de binder oss sammen. Året 2020 har gjort det sosiale samværet vanskeligere, men min opplevelse er likevel at vi har beholdt felleskapet. Og det må vi fortsette med.

Nå er julen på trappene, og for mange av oss blir den annerledes i år. Derfor vil jeg igjen ta frem viktigheten av felleskapet. Vi må sørge for at vi får til nettopp dette i år også, men på en trygg og forsvarlig måte. Vi må holde trygg avstand, men likevel inkludere - og prøv å inkludere flere enn normalt.

I år kan vi dessverre ikke dele ut klemmer, men et blikk, et smil og en hilsen kan gjøre mye. Ta en ekstra telefonsamtale, inviter på en gåtur - og send en ekstra melding eller Snap. Snakk med dem du møter på gata, i nabolaget eller i kassa på butikken. Vi mennesker trenger mennesker – og i fellesskap skal vi komme oss gjennom denne perioden.

2020 er snart forbi! La oss sammen gjøre 2021 bedre.