Når livet setter seg i kroppen

Livet påvirker helsen din, på godt og vondt. Dette har jeg selv erfart. Men ting blir bedre hvis du selv aktivt bestemmer deg for at det skal bli det.